When the debut trailer for the Princess Diana biopic Spencer was released last week, the Boomers, the Gen-X, the millennials, and the Gen-Z came together in their shared excitement, to the point of frenzy. How is Diana still relevant? Does Diana mean the same thing to the Gen-Z and their…

It was the best of times, it was the worst of times for coming out as LGBTI in the new millennium. Kevin Spacey’s recent coming out met with skepticism as the Oscar-winner used it as an excuse to allegations of sexual harassment against him. Some called it ‘a bad time…

Azılı ‘Twin Peaks’ hayranları 27 yıl sonra ekranlara dönüş yapan dizi hakkında ne düşünüyor? Ya da ne düşünmüyor?

Televizyon ekranlarında renkli görüntüye yeni yeni alışmaya çalışırken, dizi denince dağarcığımızda “Charlie’nin Melekleri” ve “Perihan Abla”dan ötesi yokken girmişti hayatımıza “Twin Peaks.” Devasa köknarların ve Kırmızı Oda’nın gerçek renklerini siyah, beyaz ve…

Emrah Guler

Emrah here, or popdater a writer, editor, digital strategist, conceptual creative, pop culture buff & storyteller.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store